Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów

foto

Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów powstała w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Założycielem, aranżerem i dyrygentem jest Tadeusz Grudziński (foto).

W kwietniu 1989 roku odbywał się w Zgorzelcu Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, którego jednym z uczestników był zespół mandolinistów z Pieńska. Wtedy narodził się pomysł stworzenia podobnej orkiestry w Zgorzelcu. Nabór odbywał się na terenie zgorzeleckich szkół, gdzie młodzież została sprawdzona pod kątem poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Naukę gry na instrumencie rozpoczęło około 100 uczniów ale do pierwszego koncertu wytrwało zaledwie 31. Nieoficjalny pierwszy koncert odbył się 29.XII.1989 r. na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej, a 3 miesiące później - 24.III.1990 r. - Koncertem Inauguracyjnym rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Orkiestra Mandolinistów (późniejsza Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów).

Natomiast w czerwcu 1990 roku, podczas polsko-niemieckiej imprezy sponsorowanej przez UNICEF, zespół zagrał koncert rozpoczynając trwającą do dzisiaj współpracę przygraniczną.

Z pierwszego, założycielskiego składu orkiestry do dnia dzisiejszego gra 6 osób. Na co dzień pracują lub studiują, a mimo tych obowiązków tworzą stały i aktywny człon zespołu, służą swoim młodszym kolegom muzycznym doświadczeniem. Obecnie skład zespołu to dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 11 - 38 lat. W 25 - letniej historii Orkiestry swój udział ma też młodzież niemiecka, która najliczniej uczestniczyła w jej pracach do 2000 roku. Współpraca ta stała się przyczynkiem do utworzenia z członków Orkiestry Mandolinistów Marszowej Orkiestry Szałamajowej, funkcjonującej z wielkim powodzeniem do 1994 roku. Utworzenie dwóch orkiestr w ramach jednego składu osobowego dawało ogromne możliwości wyjazdowych koncertów połączonych z paradami muzycznymi. Orkiestry bardzo często uczestniczyły w różnych imprezach na terenie całych Niemiec. W tym szczególnie przy okazji tak ważnych wydarzeń jak: Dni Kultury Polskiej w Landau, spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej z kanclerzem Niemiec w Bonn, koncert w Ambasadzie Polskiej w Kolonii, polsko – niemieckie obchody niepodległości RP w Dreźnie. Zespoły z powodzeniem koncertowały też w wielu innych miastach Niemiec. Od 2000 roku Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów nawiązała współpracę z muzykami z Tuluzy i na ich zaproszenie odbyła dwutygodniowe tournee po południowej Francji. Natomiast w roku 2003 przyjąła zaproszenie władz miasta Avion na cykl koncertów promujących kulturę polską. Odniesiony sukces artystyczny zaowocował kolejnym zaproszeniem do Francji w czerwcu 2004 roku. Wielkim wydarzeniem w życiu Orkiestry był wyjazd z koncertem bożonarodzeniowym do Brukseli na zaproszenie Ambasadora RP przy Unii Europejskiej.

Ogółem z ponad 500 koncertów jakie orkiestra ma na swoim koncie, około 250 zagranych było poza granicami kraju.

Orkiestra poprzez swoje nietypowe instrumentarium jest wyjątkowym zjawiskiem muzycznym na skalę kraju. Składa się z muzyków amatorów niepobierających nauki w szkołach muzycznych. W krajowym szkolnictwie muzycznym nie ma bowiem klas mandolinowych. Dlatego z tym większym uznaniem należy spojrzeć na orkiestrę jako małą szkołę muzyczną, która uczy gry grupę 90 młodych muzyków na tych zapomnianych instrumentach. Lekcje gry odbywają się pod okiem 3 instruktorów oraz starszych kolegów, którzy ze względu na swój staż z powodzeniem mogą uczestniczyć w edukacji pozostałych 40 członków Orkiestry oraz około 50 uczniów pobierających od podstaw naukę gry na instrumentach wchodzących w skład zespołu. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że przez 25 lat związanych było z orkiestrą ponad 500 młodych muzyków z Polski i Niemiec można mówić o jej wyjątkowym zasięgu i znaczeniu dla rozwoju kultury muzycznej. Młodzieżowy charakter zespołu pociąga za sobą dużą rotację członków spowodowaną zmianami szkół, szczególnie w momentach przejść do szkół średnich i wyższych. Stąd potrzeba tak dużego zaplecza uczniów przygotowywanych, po nabyciu umiejętności, do wejścia w jego skład.

Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów ze względu na swój charakter i skład instrumentalny (mandoliny, mandole, gitary, akordeony, instrumenty klawiszowe i perkusyjne oraz gitara basowa) była i jest wyjątkowym zjawiskiem muzycznym w kraju i wielką atrakcją poza jego granicami (Niemcy, Francja, Belgia). Jako reprezentant młodzieży Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz zaproszona była przez ambasadorów Polski i Niemiec z Koncertami Bożonarodzeniowymi do Brukseli.

Uczestniczyła w licznych festiwalach mandolinowych i gitarowych m.in. Bydgoskich Impresjach Muzycznych (2005), Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Mandolinowych w Remiremont (Francja 2006 i 2009), Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Cekcyn - Osie (2006 i 2007), Świdnickim Festiwalu Gitarowym (2007), Young Classic Wratislavia (2007 i 2009), Wrocławskim Festiwalu Gitarowym (2007), Warsztatach Gitarowych w Szczawnie Zdroju (2008), VII Lubuskim Festiwalu Gitarowym (2012) oraz warsztatach mandolinowych prowadzonych przez muzyków z The Ger Mandolin Orchestra w ramach festiwalu „Warszawa Singera”(2012).

Ponad 500 utworów z różnych gatunków muzyki polskiej i światowej zawsze zadziwia słuchaczy, w tym miłośników i znawców muzyki. Od 2000 roku w koncertach mandolinistów uczestniczą znani soliści, gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Niepowtarzalne brzmienie, wysoki profesjonalizm i różnorodność utworów muzycznych sprawiają, że każdy koncert orkiestry w odbiorze widowni jest ważnym wydarzenie edukacyjnym i kulturotwórczym, a w przypadku koncertów organizowanych z udziałem Gwiazd Polskiej Sceny Muzycznej można powiedzieć, że są to wielkie wydarzenia artystyczne. Z orkiestrą wystąpili dotychczas: Krystyna Giżowska, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Stanisław Soyka, Paulos Raptis, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka, Edyta Geppert, Andrzej Sikorowski i grupa „Pod Budą”, Małgorzata Walewska, Ryszard Rynkowski, Irena Jarocka, Trzej Tenorzy Polskiej Sceny Operowej i Operetkowej, Grażyna Łobaszewska, Anna Faber z zespołem, Irena Santor i Czesław Majewski oraz Grupa MoCarta, Eleni, Zbigniew Wodecki i Grzegorz Turnau, a także zespoły: Skaldowie i Czerwone Gitary.

Podczas obchodów XXV- lecia w marcu 2014 roku zespół miał okazję towarzyszyć Waldemarowi Malickiemu, a w grudniu kwartetowi w składzie: Alicja Majewska, Olga Bończyk, Zbigniew Wodecki i Włodzimierz Korcz.

Orkiestra nagrała 10 płyt CD, za swoją działalność otrzymała listy gratulacyjne od najwyższych władz państwowych, w tym Prezydenta RP, Premiera i Ministra Kultury.

W 2008 roku Orkiestra została odznaczona honorowym medalem „Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”. Za 25 lat swojej działalności zespół otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów była i jest wizytówką nie tylko miasta, regionu ale i ambasadorem kultury naszego kraju. Odgrywa też ogromną rolę w szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

Ma na to wpływ sam repertuar zawierający dzieła muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej. Koncerty dla słuchaczy są zawsze wielkimi wydarzeniami artystycznymi i okazją do spotkania w małej miejscowości, z kulturą muzyczną, prezentowaną przez najwyższej klasy artystów.

Pierwszy skład orkiestry:

foto