Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów

STOWARZYSZENIE ZGORZELECKICH MANDOLINISTÓW


* O NAS

Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik nauki gry na instrumentach tworzących skład orkiestry mandolinowej oraz popularyzacja nietypowych instrumentów tj. mandoliny i mandoli. Aby zrealizować nasze zamiary stwarzamy odpowiednie warunki do podnoszenia umiejętności muzycznych oraz rozwoju zainteresowań i talentu dzieci, młodzieży i dorosłych, zapobiegając tym samym sytuacjom mogącym zachwiać pracę lub funkcjonowanie Orkiestry.

Wspieramy działania związane z przygotowaniem dzieci i młodzieży do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym poprzez podnoszenie jakości edukacji artystycznej i promocję działalności Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów.

* REJESTRY

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000340572

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 021113564

Urząd Skarbowy - nr NIP: 615-20-12-294

Status OPP od: 2010 roku

* FINANSE

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Numer konta:

Bank BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0251 5870

Środki pochodzące z 1% podatku przeznaczone zostały na cele statutowe.

* ADRES

Adres siedziby, kontakt

Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec

gm. Zgorzelec, pow. zgorzelecki

woj. dolnośląskie, Polska

Tel.: (75) 775 24 15

Faks: (75) 775 24 15

E-mail: mdk@zgorzelec.com

Strona: mandolina.art.pl

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2018.


-Bilans za 2018

-Sprawozdanie Finansowe za 2018

-Rachunek zysków i strat za 2018

-Sprawozdanie merytoryczne 2018

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2017.


-Bilans za 2017

-Sprawozdanie Finansowe za 2017

-Rachunek zysków i strat za 2017

-Sprawozdanie merytoryczne 2017

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2016.


-Bilans za 2016

-Sprawozdanie Finansowe za 2016

-Rachunek zysków i strat za 2016

-Sprawozdanie merytoryczne 2016

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2015.


-Bilans

-Sprawozdanie Finansowe str. 1

-Sprawozdanie Finansowe str. 2

-Rachunek zysków i strat

-Sprawozdanie merytoryczne 2015

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2014.


-Bilans

-Sprawozdanie Finansowe str. 1

-Sprawozdanie Finansowe str. 2

-Rachunek wyników

-Sprawozdanie merytoryczne 2014

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2013.


-Bilans

-Informacja dodatkowa

-Rachunek zysków i strat

-Sprawozdanie merytoryczne 2013

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2012.


-Bilans str.1

-Bilans str.2

-Informacja dodatkowa

-Rachunek zysków i strat

-Sprawozdanie merytoryczne 2012

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2011.


-Bilans str.1

-Bilans str.2

-Informacja dodatkowa str1

-Informacja dodatkowa str2

-Informacja dodatkowa str2

-Rachunek zysków i strat

-Sprawozdanie merytoryczne 2011

::Poniżej można pobrać sprawozdania z naszej działalności za rok 2010.


-WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA 2010

-SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SZM 2010

-BILANS SZM 2010

-RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZM 2010